Skip to content

2018-19. évi
Sporttagozat Sportszakmai Terv
Hallássérültek Tanintézete – Sirályok Sportegyesület

 Helyzetelemzés:

  • a tagozat létrehozásának, elindításának indokai, feltételrendszere, helye, illeszkedése a köznevelési intézmény pedagógia programjába

A fogyatékos sportosztályok gondolata már hat éve megfogalmazódott a fejemben. A hallássérültek főtitkáraként szembesültem először azzal a ténnyel, hogy a fogyatékos sportolók utánpótlása nincs megoldva és még tervek sem készültek e tárgyban. Mint akkori főtitkár készítettem egy utánpótlás tervet, de ez sajnos az új vezetés elgondolásába nem illeszkedett bele.

Az áttörést egy beszélgetés indította el a Hallássérültek Iskolájának vezetőjével, aki partner volt a fogyatékos sporttagozat elindításában.

Két év tervezés után 2017/18-as tanévben a tankerület igazgatója dr. Házlinger György úr, a Hallássérültek Iskolája Farkas Andrea megbízott igazgató és a Sirályok Sportegyesület Kovács Zoltán elnök úr vezetésével elindítottuk a sportosztályokat.

Nem titkolt szándékunk volt, hogy a sport életmódjavító és ösztönző hatásai mellett, perspektívát nyújtsunk a hallássérült fiataloknak, egy olyan életpálya modellel, amiben sikereket érhetnek el, megalapozhatják jövőjüket.

A sportosztályoknak helyet adó Hallássérültek Tanintézménye ezt a nagyszerű innovációs törekvést beépítette pedagógiai programjának cél és feladat rendszerébe.

Az intézmény és az egyesület közös össze fogással biztosítja a sportoláshoz elengedhetetlen tárgyi és személyi feltételeket.

  • a sporttagozat – sportágak – 2017/2018 évi eredményei, fejlődési tendenciái, egyesületi, szövetségi kapcsolatok

A sporttagozat három sportágban indult el a 2017/18-as tanévben. Labdarúgás, tájékozódási futás és úszás sportágakban. Az idei tanévben bővíteni kívánjuk a sportágakat a lövészettel.

Az első év legfontosabb eredménye, hogy a fiatalok rendszeresen sportolnak, heti két- három edzésen vesznek részt a heti öt testnevelési óra mellett. Ez nagyon komoly kihívás számukra, hiszen sérültségükből adódóan, nem hétköznapi életet élnek, számukra a kitartás, akaraterő egy nehéz próbatétel.

A sport alapvetően a Sirályok Sportegyesület tapasztalati és gyakorlati tőkéjére épül.

A Budapesti Labdarúgó Szövetséggel, a Lövő szövetséggel és a Tájékozódási Futó Szövetséggel jó a kapcsolatunk, a többi szövetséggel a kapcsolat felvétel folyamatban van.

  • a sporttagozat – sportágak – jelenlegi infrastrukturális feltételeinek – beleértve a speciális sporteszközök hozzáférhetőségét – helyzete, illetve azok területén tervezett változtatások/fejlesztések, igények.

Sportágaink infrastrukturális helyzete nem túl jó, mint általában a fogyatékos sportolóknál.

Labdarúgóink megfelelő felszereléssel ellátottak voltak a tavalyi évben a Sirályok Se. TAO pályázatának köszönhetően. Sajnos az idei évben ez a támogatás elmaradt, így ebben az évben más forrásokat kell keresnünk.

Tájfutóink rendszeresen vesznek részt versenyeken, idén a Főváros jóvoltából egy nemzetközi versenyre is eljutottunk. Sajnos a speciális tájfutó ruházat megvétele még várat magára.

Úszóink rendszeresen járnak edzésre, de sajnos még nem állnak készen, hogy a többségi iskolák sportolóival felvegyék a versenyt.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy minden sportágban vannak problémáink a finanszírozás terén. Van ahol a sok utazás, a speciális ruházat, a pálya bérlet, vagy akár a speciális felszerelésre nincs meg az anyagi fedezetünk!

A lövészet sportág elindításához például két lézer puska szett megvétele elengedhetetlenül szükséges, melynek megvásárlásának lehetőségein még dolgozunk.

A sportszakmai feladatokat négy fő és egy vezető látja el.

Labdarúgás sportágban 2 fő, egy C liszenszes edző (gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel) és egy másodosztályú focista.

Az edzések segítésében részt vesz még egy gyógypedagógiai asszisztens is.

Tájfutás sportágban az edzések vezetését 1fő, volt Ifjúsági Szövetségi kapitány és a Hallássérültek sportjában volt szakágvezető edző látja el.

Úszás sportágban egy volt hallássérült úszó tartja a fiatalok edzéseit.

Lövészet sportágban amíg nem találjuk meg a megfelelő személyt, addig egy öttusaedző és tartalékos katona (lövész eredményei között két országos bajnoki cím) fogja tartani az edzéseket.

A sportosztályok vezetését egy öttusa és tájfutó edző, sport menedzser látja el.

 

A spottagozatban jelenleg résztvevő osztályok az első- második és a hatodik- hetedik osztály tanulói.

Lövészet, labdarúgás, tájékozódási futás és úszás sportágak szerepelnek a választható sportágak között.

  • hazai versenyengedéllyel rendelkező sportolók száma, azok tervezett növelése;

Versenyengedéllyel jelenleg csak Tabacsik Orsolya, Raffael Cintia, Farkas Gergő és Ács Bence rendelkezik tájfutó sportágban.

Labdarúgó sportágban a Nagyothallok Iskolájából vannak leigazolt tagjaink, akikkel idén már megpróbálkozunk meccseket is játszani.

  • A 2018/19 évi tervezett sportszakmai célkitűzések és feladatok

Legfontosabb sportszakmai feladatunknak a fogyatékkal élő fiatalok rendszeres sportolásának feltétel rendszerének kialakítását tartjuk. Ezen túlmenően a sporttagozat diákjainak szeretnénk segíteni, utat mutatni számukra, hogy a rendszeres sportolás által nyújtott munkába bekapcsolódhassanak, megmutatni nekik, hogy az az út, amelyik nehéz, ahol küzdeniük kell, azon sokkal több sikert, eredményt is érhetnek el!

Próbáljuk arra ösztönözni őket, hogy ne adják fel, hogy kitartással olyan sikereket érhetnek el, amelyeket az ember egy átlagos élet során soha nem tapasztalhat meg és nem is érhetne el.

A 2018-19-es év első félévében szeretnénk a heti 8 intenzív órát elérni, melyből kettő a sportági, kettő kiegészítő sport és 4 testnevelés órai fejlesztésből áll.

Alsó tagozat: általános ügyességi, erő, mozgás koordinációs és labdás fejlesztő gyakorlatok.

Felső tagozat: már speciális sportági edzések az adott sportágakban.

  • a tagozat – sportágak – utánpótlás, új sportolók felkutatásának, beépítésének helyzete, illetve fejlesztési stratégiája

A 2018-19-es tanévben sporttagozatunkat a lövészet sportággal szeretnénk fejleszteni.  Az ehhez szükséges fegyverek beszerzése sajnos még nem sikerült, így jelenleg a meglévő három sportágunkban folyik a munka. Az idei tanévben szeretnénk eljutni olyan iskolákba, ahol integráltan tanulnak hallássérült diákok, ahol bemutatók tartásával kívánjuk felhívni a fogyatékkal élő fiatalok figyelmét sporttagozatunkra.

  • Iskolai programok, együttműködések integrálása

Az iskolai sportprogramjaink az országban működő Hallássérült testvériskolákkal kerülnek megrendezésre a FODISZ támogatásával.

A fogyatékos sportosztályok sportolóinak integrálása folyamatos, de el kell mondanunk, hogy labdarúgó sportágban eddig nem jártak sikerrel, mert a korosztályos csapatok sokkal felkészültebbek, mint hallássérült társaik.

Tájfutás és Úszás sportágakban, mint egyéni számokban, ezek nem ilyen élesen kerülnek előtérbe, így az integráció már több alkalommal sikeres volt.

 

Budapest, 2018.12.12.

Farkas Andrea                                                                         Kovács Zoltán
intézményvezető                                                                  sporttagozat vezető

Sirályok Sport Egyesület
Sirályok Sport Egyesület
1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 6.
Elnök: Kovács Zoltán
06-30-587-4155